Sigma Epsilon
mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa

Moja zainteresowania badawcze w dziedzinie budownictwa ukierunkowane są głównie na zagadnienia związane z geomechaniką, geoinżynierią. W 2016 r rozpocząłem studia doktoranckie na kierunku Budownictwo na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademi Górniczo-Hutnicznej w Krakowie .

W obecnych czasach duży nacisk kładziony jest na innowacyjność, jako ten czynnik, który przyczynia się w głównej mierze do rozwoju gospodarczego państwa, w związku z czym znaczna ilość funduszy przeznaczana jest na ten cel. Rośnie również udział środków przeznaczanych na naukę z budżetu państwa.

Jeżeli pragnęliby Państwo nawiązać współpracę na polu nauki, poszukują Państwo osoby do współpracy w projektach badawczych to zapraszam do kontaku.

Przydatne linki: