Sigma Epsilon
mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa

Rozbudowy, nadbudowy czy też przebudowy istniejących obiektów wymagają często sporządzenia ekspertyzy technicznej stanu ich konstrukcji. Sytuacja taka ma miejsce również w przypadku budowy nowego obiektu w sąsiedztwie istniejącego

W przypadku prostych konstrukcji w myśl przepisów Prawa Budowlanego ekspertyzę taką z powodzeniem może wykonać inżynier projektant konstrukcji posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Jednakże skomplikowane konstrukcyjnie obiekty, zabytki wymagają już wiedzy wykraczającej poza ten poziom i często wiążą się z wykonaniem badań konstrukcji.

W zakresie działalności Sigmy Epsilon znajduje się również wykonywanie odkrywek fundamentów oraz inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych. Czynności te są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania rozbudowy, nadbudowy czy też przebudowy istniejących budynków jak i również budowy nowego budynku w sąsiedztwie istniejącego. Niepoprawnie, niedokładnie wykonane skutkują znacznymi błędami projektowymi co przekłada się na problemy wykonawcze generując wzrost kosztów inwestycji.