Sigma Epsilon
mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa
  1. Projekt budynku kotłowni wraz z konstrukcją wsporcą komina, Zagłoba, Polska.
    Budynek o konstrukcj stalowej, szkieletowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych, konstrukcja wsporcza komina, kratownica przestrzenna z kształtowników cienkościennych.
  2. Projekt budynku magazynowego, Gainsborough, Anglia.
    Budynek o konstrukcj stalowej, ramowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych, strop antresoli gęstożebrowy.