Sigma Epsilon
mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa

Na koszt realizacji danego projektu budowlanego składają się w głównej mierze dwa czynniki: zużycie materiałów oraz pracochłonność wykonania danej konstrukcji, stąd też błędnie i pośpiesznie zaprojektowana konstrukcja wiąże sie ze sporymi nakładami dla firm wykonawczych, developerskich czy też klientów indywidualnych.

Często również firmy wykonawcze startując do przetargu wykonując przedmiar, kosztorys danej inwestycji bazując na nieoptymalizowanym projekcie skazują się na porażkę, gdyż jak mówi przysłowie "konkurecja nie śpi".

Optymalizując konstrukcje budowlane kieruję się nie tylko zmniejszeniem zużycia materiałów, ale mam na uwadze również prostotę wykonia takiej konstrukcji, przez co oszczędności z tego tytułu są wymierne. Projektując konstrukcję biorę pod uwagę również wszelkie nowe trendy i inowacje pojawiające się na rynku, aplikując je do projektów.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli zainteresowani są Państwo oszczędnościami w realizowanych przedsięwzieciach to zapraszam do kontaku na konsultacje