Sigma Epsilon
mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa
  1. Projekt jednonawowego tunelu drogowego o długości 900 m, przekroju poprzecznym jak na rysunku poniżej, zrealizowany w ramach studiów podyplomowych na kierunku Budownictwo Tunelowe i Bezpieczeństwo Tuneli.
    Wstępna obudowa tunelu w postaci betonu natryskowego oraz kotwi mechanicznych, ostateczna w postaci betonu monolitycznego. W ramach projektu zaprojektowano również wentylację tunelu w fazie budowy w postaci lutniociągu oraz w fazie ekploatacyjnej w postaci wentylacji wzdłużnej.