mgr inż. Przemysław Czajkowski
Biuro projektów konstrukcyjnych budownictwa
alternate text

Jako inżynier budownictwa posiadam ok. siedmioletnie doświadczenie zawodowe, tytuł mgr inż. budownictwa w specjalności – konstrukcje budowlane oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń. Moje kompetencje zawodowe w projektowaniu konstrukcji, optymalizacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, wraz z ukierunkowaniem na wykonywanie przydzielonych prac na czas i prawidłowo, skutkowało ukańczaniem powierzonych zadań z sukcesem i terminowo oraz pozwalało na oszczędności materiałowe w realizowanych projektach.

Praktykę zawodową zdobywałem zarówno w Polsce jak i za granicą. Pracując w Wielkiej Brytanii projektowałem konstrukcje z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego i komercyjnego, były to projekty budów/rozbudów marketów spożywczych, hal stalowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem również pracując dla jednej z większych firm w Polsce zajmujących się budową hal stalowych oraz dla firmy zajumującej się projektowaniem instalacji dla przemysłu cementowo-wapienniczego. Dodatkowo posiadam doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, co przekłada się na praktyczną znajomość prawa budowlanego.

Podsumowanie kwalifikacji:

mgr inż. Przemysław Czajkowski
NIP: 8631577492, REGON:383621691
Osiedle Kolorowe 16/65, 31-940 Kraków
+48 609 315 475
przemyslawcz@sigmaepsilon.pl

Zapraszam do kontaku!